Leo D. Lichteberg

We doen ons uiterste best om klachten te voorkomen. Is er toch iets misgegaan? Stuur je klacht dan naar Liberscoop. Zorg dat de klacht duidelijk is omschreven (om welk product of dienst gaat het?) en doe dit binnen 14 dagen nadat je het product ontvangen hebt, of de dienst aan jou geleverd is.

Van Liberscoop ontvang je binnen 14 dagen een antwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht om een langere verwerkingstijd vraagt, krijg je ook binnen 14 dagen een reactie. Daarin staat dan wanneer je een uitvoeriger antwoord kunt verwachten.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Liberscoop partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook al woon jij als klant in het buitenland, of vindt de levering plaats in het buitenland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen (Liberscoop en jij als klant) zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klachten kunnen worden gestuurd naar:

Klantenservice Liberscoop
o.v.v. klachtenprocedure
Zeearend 63
3435 HB Nieuwegein

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook is het mogelijk om je klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).