Leo D. Lichteberg

Wie is Leo D. Lichteberg

Schrijver Leo D. Lichteberg (1952), begon zijn schrijversbestaan als filmrecensent bij dagblad De Waarheid. In 1999 schreef hij het filmscenario De Liefde van een Drinker dat werd aangekocht door de NPS en omgewerkt tot de televisiefilm Zaanse Nachten. Inmiddels is hij drie romans en een opdrachtboek verder. In 2023 verscheen¬† eveneens¬† zijn dichtbundel “Verzamelt Werk (1969 – 2022)”. Zijn vierde roman Het Pad van de Krijger komt in 2024 uit.

Een Barre Tocht naar de Dageraad

Een barre tocht naar de Dageraad is een Bildungsroman die zich afspeelt in het Zaandam van de roerige jaren '70 van de vorige eeuw. Tegelijkertijd thematiseert het boek de antipsychiatrie welke een enorme opgang maakte in die tijd.