Leo D. Lichteberg

Afl. 1 Corona is een Mexicaans biertje

“Kopknetter, Krelis”. Krelis, uitbater van de Oude Herberg, kroeg en tevens domicilie van de Diplomaat,

lijkt het niet te horen. “Hou nou eens op met je nagels te lakken man, ik heb dorst”.